GEGEVENSBESCHERMING

1. Verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wet op de gegevensbescherming is
de firma Night Star Express GmbH Logistik
(hierna "Night Star Express" of "wij" genoemd)
Heinrich-Hertz-Straße 1
D-59423 Unna.
Telefoon: +49 (0)2303/98688-0
E-mail: info@night-star-express.de

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING (STAND: oktober 2019)

Bedankt voor uw bezoek aan de firma Night Star Express GmbH Logistik op het internet. Met onze aanwezigheid op het internet willen wij klanten en geïnteresseerden uitgebreid en vakkundig informeren over ons systeem en onze diensten. Bovendien willen we onze klanten en zakenpartners de best mogelijke service van een modern servicebedrijf bieden.
In het kader van deze dienst ontvangen wij technische informatie en informatie die u vrijwillig verstrekt.

In dit privacybeleid kunt u aangeven, welke gegevens door de firma Night Star Express GmbH Logistik voor welke doeleinden worden gebruikt.

De basisregel is:

Wij respecteren uw privacy en houden uw persoonsgegevens absoluut vertrouwelijk. Alle door de firma Night Star Express GmbH Logistik verzamelde gegevens zijn onderworpen aan de geldende wetten voor gegevensbescherming en worden door ons zorgvuldig en gewetensvol verwerkt.

Zo snel mogelijk worden aannemers van de firma Night Star Express GmbH Logistik belast met de levering en verwerking van verdere serviceaanbiedingen of diensten, uiteraard zijn zij contractueel gebonden aan de richtlijnen voor gegevensbescherming van de firma  Night Star Express GmbH Logistik. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens, voor zover u onze website bezoekt en gebruikt op de URL http://www.night-star-express.de.

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het volgende e-mailadres: datenschutz@night-star-express.de.

3. Gegevensverzameling en -verwerking

3.1 Toegang tot onze website en gegevensbeveiliging

De firma Night Star Express verzamelt en bewaart zogenaamde logboekbestanden, die door uw browser automatisch worden verzonden. Deze zijn:

  • browsertype/-versie,
  • besturingssysteem,
  • URL van de eerder bezochte website,
  • URL van de pagina die u op de website bekijkt,
  • IP-adres van het toegangscontroleapparaat,
  • de naam en de URL van het gevraagde bestand,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
  • het bericht, of het ophalen succesvol was en
  • datum en tijdstip van toegang tot de website.

Het verzamelen van deze gegevens is om technische redenen noodzakelijk. Ze zijn niet toewijsbaar aan u voor Night Star Express. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Helaas is het gebruik van de website technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van logboekgegevens.
De in dit verband ontstane logboekbestanden wissen wij zodra de opslag niet meer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er contractuele of wettelijke bewaartermijnen bestaan. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de gegevensbeschermingsautoriteit.
Deze website is SSL-gecodeerd om uw gegevens te beschermen. De firma Night Star Express neemt ook passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Het garandeert ook de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten met betrekking tot de verwerking, evenals het snelle herstel van de beschikbaarheid van persoonsgegevens in het geval van een fysiek of technisch incident.


3.2 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die van onze webserver naar de browser van uw eindapparaat worden gezonden en daarop worden opgeslagen. De cookies op onze website zijn louter functionele cookies. Wij maken gebruik van cookies om een optimale weergave en functionaliteit te kunnen garanderen. Deze cookies worden niet gebruikt voor het bijhouden van gebruikersgegevens. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies worden na afloop van uw browsersessie van het opslagmedium van uw eindapparaat verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Wanneer u onze website bezoekt, informeert de infobanner u over het plaatsen van cookies en door te klikken op "verdere informatie" wordt u doorgestuurd naar deze gegevensbeschermingsverklaring.
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch absoluut noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder F AVG. In het algemeen kunt u cookies echter op elk gewenst moment in uw browser deactiveren.

 

3.3 Cookies voor de analyse van het surfgedrag
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "( Google ). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens dus onmiddellijk gewist. Als gevolg van deze uitbreiding wordt uw IP-adres door Google eerder ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet, kunt u mogelijk niet van de volledige functionaliteit van deze website gebruik maken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin, die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, te downloaden en te installeren.
Wij benutten Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we voor u als gebruiker ons aanbod verbeteren en interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Daarnaast hebben we voor het gebruik van Google Analytics een contract met Google afgesloten.
Wij bewaren de door Google Analytics verzamelde gegevens gedurende een periode van 14 maanden.
Informatie over Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436.
Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
en het Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

3.4 Google Maps
Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op onze website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG.
De kaarten zijn allemaal geïntegreerd in de "extended data protection mode", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan Google, tenzij u de kaart laadt door erop te klikken. Pas wanneer u de kaart laadt, worden de in paragraaf 3.1 genoemde gegevens aan Google doorgegeven. We hebben geen invloed op deze transmissie. De overdracht wordt uitgevoerd ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u de opdracht met uw profiel op Google niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.
Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u dient contact op te nemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google, verwijzen wij naar hun privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonsgegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.5 YouTube
Deze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De aanbieder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (VS). Door de YouTube-video's te integreren, kunt u ze direct op de website afspelen. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG.
De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "enhanced privacy mode", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden verzonden naar YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 3.1 genoemde gegevens aan Google doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Dit wordt gedaan ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u de opdracht met uw profiel op YouTube niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u dient contact op te nemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, verwijzen wij naar het Privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonsgegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.6 Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier, per e-mail of telefonisch. Wanneer u per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt (uw e-mailadres, uw naam, voornaam en telefoonnummer evenals de persoonsgegevens die u tijdens de communicatie verstrekt) door ons opgeslagen om uw contact te verwerken. Zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij uw contactpersoon niet verwerken. Wij hebben hier een legitiem belang bij, zodat artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG de rechtsgrondslag is. Indien het contact per formulier, e-mail of telefonisch in verband staat met het sluiten van een overeenkomst, is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG ook de rechtsgrondslag voor de verwerking. De in dit verband tot stand komende gegevens verwijderen wij zodra de opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking indien er contractuele of wettelijke bewaartermijnen bestaan. Als dit nodig is om uw contactaanvraag te verwerken, geven wij deze gegevens ook door aan onze samenwerkingsbedrijven (logistieke dienstverleners).
De verwerking van andere gegevens (bijv. uw IP-adres, datum en tijdstip van verzending) tijdens de verzending van uw contactaanvraag moet misbruik van het contactformulier voorkomen. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Deze gegevens worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.
Als u contact met ons opneemt, kunt u bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten onder punt 7.

3.7. Persverdelingslijst
Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze persdistributielijst, waarmee wij u op de hoogte houden van actuele informatie over ons bedrijf. U kunt zich hiervoor eenvoudig registreren door te klikken op de link "Registratie per distributielijst" per e-mail. U ontvangt dan binnenkort een bevestigingsmail.
Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor de registratie voor de persdistributielijst. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt bijvoorbeeld gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en gebruiken ze niet voor andere doeleinden. De gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en zich uitschrijven uit de persdistributielijst. U kunt de herroeping verklaren door ons een e-mail te zenden naar presse@night-star-express.de of een bericht te zenden naar de contactgegevens die in de colofon staan.  De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de herroeping wordt uitgevoerd.

3.8 Tracking en tracing

De "Shipment Tracking" functie geeft u de gratis mogelijkheid om de status van uw verzendingsopdracht te achterhalen. Aan de hand van het zendingsnummer wordt onze database opgevraagd en wordt er weergegeven waar en in welke verwerkingsstap uw zending zich bevindt. Persoonsgegevens worden niet weergegeven.
Om uw zending te kunnen volgen, maken wij gebruik van de service van 1st Log AG, Industriestrasse 47 in 6300 Zug (Zwitserland). Wij hebben een contractafwikkelingsovereenkomst gesloten met 1st Log AG. De rechtsgrondslag voor deze orderverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. De verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op de website https://tracking.1st-scan.net/de.
Na een succesvolle reactie op uw verzoek wordt het ontvangen trackingnummer binnen 14 dagen uit onze website-administratie verwijderd.

3.9. Mijn NSE

Klanten die zich bij Night Star Express hebben geregistreerd, hebben de mogelijkheid om zich bij ons te registreren via de link "My NSE" en zo toegang te krijgen tot onze Night Star Express IT.
De toegang tot onze Night Star Express IT gebeurt via de database "Depotplatz". Om een tijd- en persoonsonafhankelijke leverings- en afhaalmogelijkheid voor ontvangers, afzenders en transporteurs te bieden, maken wij gebruik van de service van LLL Management GmbH, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug (Zwitserland). De rechtsgrondslag voor deze orderverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
Voor dit gebied geldt het apart aangeboden privacybeleid binnen de Night Star Express IT.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. Het privacybeleid is te vinden op de website https://depotplatz.de/de/customer.
De verzamelde gegevens worden gewist als de klant bezwaar maakt tegen de verwerking of als de gegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren.

3.10. Sollicitatie
U heeft de mogelijkheid om per e-mail of per post bij ons te solliciteren. Alle gegevens die u in dit verband vrijwillig verstrekt, zullen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en dus voor precontractuele doeleinden of om u voor te bereiden op een dienstverband. De rechtsgrondslag is artikel 88, lid 1 AVG in combinatie met § 26, lid 1 in combinatie met lid 8 zin 2 Duitse wet inzake gegevensbescherming. Voor het geval dat u ons een verklaring van toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft gegeven, is een andere wettelijke basis artikel 88, lid 1 AVG in combinatie met § 26 lid 2, lid 8 zin 2 Duitse wet inzake gegevensbescherming.
Op onze website bieden we u de mogelijkheid om te solliciteren op verschillende locaties. Voor dit doel kunnen uw persoonsgegevens aan de betreffende vestiging worden doorgegeven . Dit heeft als voordeel dat de betreffende locaties direct kunnen controleren, of u in aanmerking komt voor de baan. In dit verband moeten de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve vestiging in acht worden genomen
Uw sollicitatiegegevens blijven tot 6 maanden na de toekenning van de functie of na een bedankbrief bewaard. Onmiddellijk na de toekenning van de functie worden uw gegevens geblokkeerd voor elk ander gebruik dan voor het ophelderen van de claims van de sollicitant, tenzij u de functie hebt ontvangen. Uw sollicitatiegegevens worden alleen opgeslagen als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verdere opslag of als wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijv. in het geval van een rechtszaak of een juridisch verweer). Als wij met u een arbeidsrelatie aangaan, worden uw gegevens verwerkt voor het uitvoeren en verwerken van de arbeidsverhouding en voor contractuele doeleinden.

4. Wettelijke en contractuele plichten tot beschikbaarstelling

De verstrekking van uw gegevens aan ons is noch contractueel, noch wettelijk  verplicht.

5. Opslagduur en verwijdering van gegevens

De in dit verband tot stand komende gegevens verwijderen wij zodra de opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking indien er contractuele of wettelijke bewaartermijnen bestaan.
Andere gegevens zullen worden verwijderd zoals aangegeven in de desbetreffende paragraaf.
Indien gegevens als bewijs nodig zijn, worden deze bewaard voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen of tot het einde van de desbetreffende procedure. De verjaringstermijn kan oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn na 3 jaar afloopt.

6. Overdracht van uw gegevens

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als wij daartoe volgens de geldende wetgeving gerechtigd of verplicht zijn. Hetzelfde geldt als wij uw gegevens van derden ontvangen.
Er wordt ook toestemming gegeven als derden de gegevens namens ons verwerken: indien wij onze zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld het exploiteren van de website, het maken en verzenden van reclamemateriaal, het analyseren van gegevens en, indien nodig, het opschonen van gegevens) niet zelf, maar door andere bedrijven laten uitvoeren, en deze activiteiten verband houden met de verwerking van uw gegevens, hebben wij deze bedrijven vooraf contractueel verplicht, de gegevens alleen te gebruiken voor de door ons wettelijk toegestane doeleinden. Wij zijn bevoegd om deze bedrijven in dit opzicht te controleren. Er bestaat bijvoorbeeld een verplichting om gegevens door te geven wanneer een wetshandhavingsinstantie een verzoek indient.
Wij slaan uw e-mailadres, telefoonnummer, eventuele contactpersonen en adresgegevens op in de databank "Depotplatz" die wordt onderhouden door de firma LLL Management GmbH, Industriestraße 47, CH-6300 Zug (Zwitserland). De rechtsgrondslag voor deze orderverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. De verzamelde gegevens worden gewist als u bezwaar maakt tegen de verwerking of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het leveren van diensten en als er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

7. Uw rechten

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien. U kunt hiervoor de bovengenoemde contactmogelijkheden gebruiken. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die het waard zijn om te worden beschermd en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking plaatsvindt op grond van wettelijke aanspraken van onze kant.
U hebt ook het recht om elke door u gegeven toestemming met werking voor de toekomst in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming blijft echter onaangetast tot de uitoefening van de herroeping.
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie over de door ons opgeslagen gegevens te verkrijgen (art. 15 AVG), onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 AVG), de verwerking te beperken (art. 18 AVG) en gegevens te laten blokkeren of verwijderen. U heeft ook het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om uw gegevens door ons aan iemand anders te laten overdragen (art. 20 AVG).
U kunt uw verzoek aan ons richten door gebruik te maken van de in paragraaf 1 en 2 genoemde contactgegevens.
Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.