Colofon

Night Star Express GmbH Logistik
Heinrich-Hertz-Straße 1 
D- 59423 Unna 
E-Mail info@night-star-express.de

Bedrijfsleiding: Matthias Hohmann 
Ingeschreven: kantongerecht Hamm 
Register-Nr.: HRB 3547 
BTW-Nr.: DE 158 637 313 
Inhoudelijk verantwoordelijke: Matthias Hohmann 

Design, realisatie & technische begeleiding:
www.avency.de

JURIDISCHE ASPECTEN

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Al de inhoud van de website dient uitsluitend voor persoonlijke informatieve doeleinden en is niet voor commercieel gebruik bestemd. Een reproductie en/of verdere gebruikmaking van de inhoud boven het persoonlijke gebruik uit is niet toelaatbaar. Herdruk, opname in online-diensten en/of reproductie van de redactionele inhoud met inbegrip van opslag en gebruik op optische en elektronische gegevensdragers is/zijn alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie toelaatbaar. Wordt de toestemming gegeven, dan moeten de publicatie en de auteur expliciet vermeld worden. Elke inbreuk op deze bepalingen brengt straf- of civielrechtelijke gevolgen met zich mee


Garantie

De informatie wordt onder voorbehoud samengesteld. Met name kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor indirect of direct veroorzaakte schade. Dit geldt in het bijzonder bij verwijzingen naar andere externe informatiebronnen. Voor de inhoud (juistheid, handhaving van rechten) is enkel en alleen de auteur van het betreffende document resp. zijn/haar opdrachtgever verantwoordelijk. Met het arrest d.d. 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor links" heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat men door de plaatsing van links mee verantwoordelijk blijft voor de website, waarnaar via een link verwezen wordt. Dit kan alleen verhinderd worden doordat men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. 

Verklaring

"Hiermee distantiëren wij ons als auteur van deze website uitdrukkelijk van al de inhoud van alle pagina’s, waarnaar via deze website door middel van een link verwezen wordt en maken wij ons deze inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte links."